Felhasználási feltételek

A KLIKK LEGO® hobbi- és kiállító-közösség weboldalt (http://klikk.info.hu, a továbbiakban: Weboldal) Kiss Károly (elérhetőség: 0036302430104, kiss.karoly[kukac]klikk.info.hu, a továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Üzemeltető szívesen ad felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai vagy jogi fogalmak jobb megértéséhez.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A személyes adatok tekintetében az adatkezelő Kiss Károly, aki a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény előírásait betartva jár el.
Az adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyiségi jogait, így a személyes adatokat csak abban az esetben tárolja, ha Ön ehhez hozzájárul.
Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. Ezen pont alól kivételt képez azon regisztrált felhasználó, aki a regisztráció során kapott vevőkódját – mely megtalálható a http://klikk.info.hu/members/felhasználónév/ oldalon – azzal a céllal használja, hogy a KLIKK Vásárlókör programban meghatározottak szerint kedvezményt vegyen igénybe. A vevőkód használatával a regisztrált felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztrált felhasználó regisztrációkor megadott nevét és telefonszámát a KLIKK Vásárlókörben részt vevő bolt számára továbbítsa abból a célból, hogy a vásárlót azonosítsa és ezáltal lehetővé tegye a kedvezmény érvényesítését.
A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon , ahol ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől az Üzemeltető.
A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.
Amennyiben nem iratkozik fel egyetlen szolgáltatásunkra sem, az adatkezelés célja a honlap látogatása során a  szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, érdekében rögzítjük a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja ez esetben az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre ebben az esetben: dátum, IP cím, webhely, műszaki adatok.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.
A Weboldalon található külső hivatkozások (a http://klikk.info.hu -tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.
A Weboldal ‘fórum’ rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére. Fél éves inaktivitás után (inaktív az, aki egyszer sem jelentkezik be a legutóbbi bejelentkezésétől vagy a regisztrációjának időpontjától számított fél évben) a felhasználók regisztrációja megszüntetésre kerül.

IV. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

2014. április 22.

Fórum szabályzat

A Fórum rendeltetése

A Fórum a KLIKK LEGO® hobbi- és kiállító-közösség által működtetett és fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk (a továbbiakban: hozzászólások) továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a felhasználók számára a LEGO® termékkel kapcsolatos hírek terjesztését, eszmecserét és tájékoztatást. A Fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhatja.

Moderáció

A Fórum felhasználóinak hozzászólásait moderátorok kísérik figyelemmel és ellenőrzik. A moderátorok biztosítják a folyamatos társalgás lehetőségét, törlik azokat a hozzászólásokat, amelyek

 • akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát, illetve melyek
 • tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen etikai szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen Etikai szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

Az alábbi hozzászólások a Fórumról – a felhasználó külön értesítése nélkül – törlésre kerülnek:

 • Jogsértő hozzászólások.
  Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
 • Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások.
  Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatú-e, a moderátorok döntik el a téma jellegének függvényében.
 • Egyes regisztrált felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások.
 • A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon (Fórum, Panaszkönyv) kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.
 • A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.
 • Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Fórumon közzétett felhívás ellenére a Fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek.
  Ebben az esetben felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó hozzászólása törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
 • Témaromboló hozzászólások.
  A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

Letiltás

A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Fórumról letilthatják.

Rovatáthelyezések, rovatösszevonások

Áthelyezés
A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő témán belül tettek meg, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő témába.

Összevonás
A hasonló tartalommal külön indított témákat a moderátorok összevonhatják.

A Fórum szabályzat vonatkozik a Weboldalon megjelenő aloldalak és bejegyzések alatti hozzászólásokra is.